English | Srpski

Naša misija i vizija

Šta je naša misija?

Misija u radu sa decom je utemeljena u verovanju da su deca od neprocenjljive vrednosti za naše društvo i da  mlade osobe treba negovati da izrastu u dobre i poštene ljude. Osećaj zadovoljstva u procesu  stvaranja, težnja ka skladu između tela i duha je ono što nas pokreće.
Ostvarenje misije85%

 

Šta nas pokreće?

Zadovoljenja društvenih potreba, što podrazumeva poštenje i iskrenost, toleranciju i saradnju među ljudima, učiniće naše društvo lepšim, a naše okruženje zdravo sigurno i ugodno.
Pokretačke poluge nas koji radimo sa decom su entuzijazam, ljubav prema deci i želja da se ta ljubav prenese na druge.

 

Šta je naša vizija?

Naša vizija je da neprekidnim unapređenjem kvaliteta naših programa postanemo prepoznatljivi u radu sa decom. Da novim idejama uz dobro odabran stručni kadar doprinesemo boljem kvalietu života mladih.